Siiau.ir
دانشکده سما اسلامشهر

Siiau.ir on the search engines

oogle ahoo Bing
Meta Tags
Meta Tags: OK
Title: OK
X-UA-Compatible: IE=edge

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Content-Script-Type: text/javascript

Content-Style-Type: text/css

DESCRIPTION: دانشکده سما اسلامشهر

KEYWORDS: دانشکده سما اسلامشهر

COPYRIGHT: کلیه حقوق این پرتال محفوظ و متعلق به دانشکده سما اسلامشهر می باشد

AUTHOR: دانشکده سما اسلامشهر

RESOURCE-TYPE: DOCUMENT

DISTRIBUTION: GLOBAL

ROBOTS: INDEX, FOLLOW

REVISIT-AFTER: 1 DAYS

RATING: GENERAL

PAGE-ENTER: RevealTrans(Duration=0,Transition=1)

viewport: width=device-width, minimum-scale=1.0, maximum-scale=2.0

charset: utf-8

Title: دانشکده سما اسلامشهر
H1:
H2:
H3:
DNS
DNS: OK
IP
136.243.225.240

MX
siiau.ir

NS
ns1.siiau.ir

ns2.siiau.ir

Header
Header: OK
Website: UP
Charset: -
Request 0
http_code: HTTP/1.1 200 OK

Date: Fri, 09 Feb 2018 23:06:48 GMT

Server: Apache/2.2.31 (Unix) mod_ssl/2.2.31 OpenSSL/1.0.1e-fips mod_bwlimited/1.4

Last-Modified: Sat, 20 Jan 2018 07:23:12 GMT

ETag: "833fa-21ad5-5633011d662df"

Accept-Ranges: bytes

Content-Length: 137941

Connection: close

Content-Type: text/html

robots.txt

Robots.txt: Ok
Content
Total word count: 3
Not enough content
Word Count Density
سما 1 33.33%
دانشکده 1 33.33%
اسلامشهر 1 33.33%
دانشکده سما 1 33.33%
دانشکده سما اسلامشهر 1 33.33%
سما اسلامشهر 1 33.33%
Siiau.ir results on search engines
دانشکده سما اسلامشهر‎
http://www.siiau.ir/
دانشکده سما اسلامشهر.‎www.siiau.ir/

اتوماسیون تغذیه - اتوماسیون تغذیه - دانشکده سما اسلامشهر‎
http://siiau.ir/index.php/%2525D8%2525A7%2525D8%2525AA%2525D9%252588%2525D9%252585%2525D8%2525A7%2525D8%2525B3%2525DB%25258C%2525D9%252588%2525D9%252586-%2525D8%2525AA%2525D8%2525BA%2525D8%2525B0%2525DB%25258C%2525D9%252587.html
30 ا کتبر 2013 ... معاون فرهنگی دانشجویی: مدیريت امور فرهنگی. مدير امور فرهنگي · كارشناس امور فرهنگي: کارشناس قرآن و عترت: کارشناس فوق برنامه. کلاس های فوق برنامه · طرح قدس : پاسخگوئی به شبهات دینی: اتاق فکر: ستاد اقامه نماز: کانون قرآن و ...‎siiau.ir/index.php/%25D8%25A7%25D8%...

پست الکترونیک - دانشکده سما اسلامشهر‎
http://www.siiau.ir/index.php/%2525D9%2525BE%2525D8%2525B3%2525D8%2525AA-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525DA%2525A9%2525D8%2525AA%2525D8%2525B1%2525D9%252588%2525D9%252586%2525DB%25258C%2525DA%2525A9.html
اين بخش بزودي راه اندازي مي شود. гис-технологии · ткани для вышивания · طراح سایت تمام حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشكده سما اسلامشهر مي باشد. Designed by JoomShaper. Valid XHTML and CSS · خرید vpn خرید کریو خرید کریو ...‎www.siiau.ir/index.php/%25D9%25BE%2...

نظام پیشنهادات - دانشکده سما اسلامشهر‎
http://www.siiau.ir/index.php/%2525D9%252586%2525D8%2525B8%2525D8%2525A7%2525D9%252585-%2525D9%2525BE%2525DB%25258C%2525D8%2525B4%2525D9%252586%2525D9%252587%2525D8%2525A7%2525D8%2525AF%2525D8%2525A7%2525D8%2525AA.html
نظام پیشنهادات. از طریق این سامانه می توانید پیشنهادات و نظرات خود را ارائه دهید . بحث ها. بحث ها. لیست تمام بحث هایی که در این سایت ایجاد شده است. کاربران. اعضاء. مشاهده پروفایل اعضای دیگر وبسایت. ارتباط با رياست; ورود. ثبت نام نام کاربری‎www.siiau.ir/index.php/%25D9%2586%2...

روابط عمومی - دانشکده سما اسلامشهر‎
http://www.siiau.ir/index.php/%2525D8%2525B1%2525D9%252588%2525D8%2525A7%2525D8%2525A8%2525D8%2525B7-%2525D8%2525B9%2525D9%252585%2525D9%252588%2525D9%252585%2525DB%25258C2.html
عنوان, نویسنده, بازدیدها. ارتباط با ریاست دانشکده, نوشته شده توسط محسن نام آور, 4594. طراح سایت تمام حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشكده سما اسلامشهر مي باشد. Designed by JoomShaper. Valid XHTML and CSS · خرید vpn خرید کریو خرید ...‎www.siiau.ir/index.php/%25D8%25B1%2...

تقویم آموزشی - دانشکده سما اسلامشهر‎
http://www.siiau.ir/index.php/%2525D8%2525AA%2525D9%252582%2525D9%252588%2525DB%25258C%2525D9%252585-%2525D8%2525A2%2525D9%252585%2525D9%252588%2525D8%2525B2%2525D8%2525B4%2525DB%25258C.html
صفحه اصلی | ارتباط با ما | نقشه سایت | پست الکترونیکی | نظام پیشنهادات | نظر سنجی |RSS. اطلاعیه. خلاصه قوانين آموزشي - جمعه, 12 مهر 1392 10:29 · تذکرات امتحانی - چهارشنبه, 07 خرداد 1393 06:54 · زمانبندي انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي ...‎www.siiau.ir/index.php/%25D8%25AA%2...

ﻗﻴﺎﻡ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﻬﺪﻱ‎
http://siiau.ir/pdf/ghiam.pdf
27 آگوست 2011 ... ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ ، ﺑﺨﺶ ﻳﻜﻢ ﺁﻥ. ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻘﺎﻟﻬﺎی ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺩﻳﻨﯽ. ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﻛﻪ ﺩﺭ. ﭼﺎﭘﻬﺎی ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ . ﺍﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻛﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ". ﺷﻬﻴﺪ " ﺩﺍﺭﺩ ...‎siiau.ir/pdf/ghiam.pdf

zamanbandi 931
http://www.siiau.ir/pdf/zamanbandi931.pdf
11 سپتامبر 2014 ... -1. اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد . اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺷﻬﺮﯾﻪ. ﺛﺎﺑﺖ. +. ﻣﺘﻐﯿـﺮ. را. ﺑﺼﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ. وارﯾﺰ. ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ. ( . ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻬﺮﯾﻪ. ﻣﺘﻐﯿﺮ. از ﻓﺎﯾﻞ ﺷﻬﺮﯾﻪ دروس. و ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ از ﻣﻨـﻮي ﻓﺮﻣـﻮل. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻬﺮﯾﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ).‎www.siiau.ir/pdf/zamanbandi931.pdf

userfiles/file/اولویت های پژوهشی1396 ...
http://siiau.ir/pdf/Olaviat1396.pdf
سلام علیکم. با احترام، پیرو ماده ۱ - ۲ بخشنامه اجرای طرح های پژوهشی به شماره ۲-۲۵/ ۱۴۴۷۹/۲ مورخ. ۹۲/۱۲/۲۷، به پیوست فهرست اولویت های پژوهشی این سازمان برای سال ۹۶ ارسال می گردد. شایسته است. موارد زیر مورد توجه قرار گیرد: .۱. با ابلاغ این بخشنامه،  ...‎siiau.ir/pdf/Olaviat1396.pdf

– 4931 اردیبهشت نشریات نامعتبر و جعلی خارجی سياهه‎
http://www.siiau.ir/pdf/NashriatNaMotabar.pdf
٤. ACTA ChirurgiaeOrthopaedicae et TraumatologiaeCechoslovaca. ٠٠٠١-٥٤١٥. WoS, Scopus. ٩٢/٠٣/٠٤. ٥. ACTA Crystallographica Section E-Structure Reports Online. ١٦٠٠-٥٣٦٨. JCR, WoS, Scopus. ٩٢/٠١/٢٨. ٦. ACTA PetrologicaSinica. ١٠٠٠-  ...‎www.siiau.ir/pdf/NashriatNaMotabar.pdf

Recently Checked
Richpro.ru | exmome.000webhostapp.com | smartincom.ru | ca.sellbuystuffs.com | 2d-3d.ru | qurandansunnah.files.wordpress.com | ru.sellbuystuffs.com | jp.sellbuystuffs.com | group-ib.ru | webdesignaustrali.wordpress.com | clickerheroes2.com | sanjufullmoviedownload.wordpress.com | al.qurandansunnah.wordpress.com | imaraffi.tr.gg | foresttrailacademy.com | daidostup.me | ruzgaryapiinegol.tr.gg | exito.com | upvt.edomex.gob.mx | google.com.qurandansunnah.wordpress.com | socialgrin.com | espaciotiempo.mipropia.com | rozee.pk | toptanlaminatparke.tr.gg | the-online.com | ar-wk.com | wmantalya.com | saltonline.com.ar | apoverlag.at | apkmaniafull.com | gamdom.com | cima4u.tv | inegolyapidekorasyon.tr.gg | inegoldesign.tr.gg | parkeciserdar.simplesite.com | inegolparkeci.tr.gg | inegolparke.tr.gg | modefinegol.tr.gg | inegolcelikkapi.tr.gg | inegollambiri.tr.gg | inegollaminatparke.tr.gg | duvardesen.tr.gg | parkeci-com.tr.gg | wap.funtonia.com | 81.funtonia.com | funtonia.com | 123guestbook.com | foroalejandria.com | health.com | mgt10.com |